Černa

Černa je reka u jugozapadnoj Rumuniji.

Izvire iz južnih Karpata, duga je 84 km i teče kroz Nacionalni park Domogled - dolina Černe (Parcul National Domogled - Valea Cernei).

Černa ima dve akumulacione hidroelektrane i nekoliko manjih brana i zato se za rafting deli na tri etape.

1. Od 25 km do 20 km uzvodno od Banje Herkules (Baile Herculane). Težina savlađivanja je od WW2-3.

U delu od 20km-18km, nalazi se nepristupačan i opasan deo kanjona - "katarakt" težine WW4-5. U taj deo ne treba ulaziti sa raft-čamcima.

2.  Od 18km-13km, druga deonica za rafting, težina WW2-3.

Na 13 km treba izaći sa vode, jer se tu put odvaja od reke, ulazi se u nepristupačan deo, a u blizini je mini-hidroelektrana X, gde čamac mora da se prenese. Nizvodno je drugo akumulaciono jezero - Lacul Prisaca.

3. Od 8km do centra Baile Herkulanea

Ispod hidroelektrane se nalaze izvori termalnih voda i kampovi odakle može da se krene. Ovde je težina reke WW2-3, zavisno da li je puštena voda iz brane. Na trećem kilometru (5 km iznad Baile Herkulanea) se nalazi brana sa kapijom i prolazom sa leve strane na koju treba obratiti pažnju. Mi smo rafting završili na 1 km uzvodno od centra, kod hotela i izvora termalne vode sa desne strane, a može se izaći i u centru Baile Herkulanea.

Černa se u Dunav uliva kod grada Oršove.

VODOSTAJ REKA

VODOSTAJ JEZERA