Berane - Bijelo Polje

Lim

Druga etapa počinje od Berana, na ovoj etapi postoje dva velika buka, Mali Tifran i Veliki Tifran.

Nakon mirnog dela reke na izlazu iz Berana, ulazi se u kanjon, i sa prvim hukom vode iza krivine, čuje se Mali Tifran sa velikim kamenom u sredini, koji pri velikim vodostajima zna da zadrži i prevrne čamce. Posle Malog dolazi i Veliki Tifran, dug nekoliko stotina metara.

Kanjon Tifran (Tivran), smešten između visokih litica, sa gomilom ogromnih stena u vodi, gledano sa magistrale izgleda zastrašujuće, a šta tek da se kaže kada se nađete u sred njega, čujete samo huk reke i vidite ogromne talase. Poplave iz novembra 2010 su promenile tok i odnele nekoliko stena koje su bile prepreke između kojih se moralo proći, što je Veliki Tifran činilo najtežom deonicom za prolazak čamaca (IV-V). Danas je Veliki Tifran lakši i prolazniji (između III i IV), ali sa jednako velikim padom i brzinom toka vode (40-60 km/h, zavisno od vodostaja), tako da ga ni sada ne treba potcenjivati.

Posle Tifrana, Lim mirno teče kroz dolinu do Zatona, odakle malo ubrzava svoj tok. Na potezu od Zatona do Bijelog Polja ima veliki broj bukova klase II-III, od kojih je najpoznatiji onaj ispod mosta na Ribarevini, gde se održavaju državna prvenstva Crne Gore u kajaku na divljim vodama. Na 12 km nizvodno od Bijelog Polja, na ušću Bistrice u Lim se nalazi kamp gde se završava 2. etapa Limske regate.