Bijelo Polje - Prijepolje

Lim

Treća deonica kreće na 12 kilometara nizvodno od Bijelog Polja, sa mesta gde se Bistrica uliva u Lim gde se na Limskoj regati postavlja kamp za učesnike. Nakon nekoliko kilometara, po prelasku crnogorske granice nailazi se na most koji sa magistrale vodi do manastira Kumanica. Posle mosta se nailazi na Kumanički buk klase III. Zbog visine kaskade koju treba proći, ovaj buk je izraženiji na nižem vodostaju. Posle Kumanice, put nas vodi kroz prelepi kanjon, paralelno sa magistralom i prugom Beograd-Bar. Na ovoj deonici pre izlaska iz kanjona, posle jednog starog visećeg pešačkog mosta, postoji još jedan buk koji smo iz određenih razloga nazvali "Recepcija" (inače, nalazi se kod "picine stene") , a on je u klasi između III i IV. Na ovoj deonici postoji nekolicina lepih i brzih bukova. U Brodarevu Lim malo usporava i širi se, a zatim ponovo ulazi u kanjon gde postoje još tri velika i veoma zanimljiva buka od kojih su najznačajniji Strugovi na kojima su se održavala državna prvenstva u raftingu. Poslednji od bukova je pre železničkog mosta iznad plaže Petrovac, na oko 15 km uzvodno do Prijepolja. Do Prijepolja je Lim mirniji.

Prelepi kanjon ruži ogromna količina smeća na obalama i okolnom drveću, a ono je posebno vidljivo u zimu i rano proleće, pre nego što drveće olista i ozeleni kada donekle uspeva da sakrije veliku sramotu izazvanu ljudskim nemarom i bahatošću prema ovoj reci.

Limu preti i izgradnja dveju većih i nekoliko manjih hidroelektrana, koje će u potpunosti ukrotiti ovu reku u kanjonu i pretvoriti je u veštačka jezera.

Dalje prema Priboju, Lim se pretvara u veštačka akumulaciona jezera, nastala izgradnjom brana Bistrice i Potpeći. Nažalost, što zbog izgradnje brana, što zbog nemara ljudi, reka je u delu oko brana izuzetno prljava i zagađena, tako da umesto brze planinske reke, kakva je bila nekada, tu postoji jezero puno smeća.