Brštanovica - Šćepan Polje

Tara

Deonica od Brštanovice do Šćepan Polja je najuzbudljivija i u toku ove deonice ima najviše bukova i brzaka. Dužinom od 18 km smenjuju se 15-20 ili više bukova različitih karakteristika, pri čemu broj bukova zavisi od vodostaja reke. Pri najmanjoj promeni vodostaja, pojavljuju se totalno novi bukovi, što ide u prilog rečenici "Na vodi nikad nije isto". U toku vožnje brzina čamaca dostiže i do 30 km/h.

Brštanovički bukovi: - gornji Brštanovički buk je poznat po svoj dužini (300 m) i penušavosti - donji Brštanovički buk. Niže donjeg Brštanovičkog buka nailazi se tišina Perila, ali za kratko i potom se nailazi na seriju bukova: - buk Pećine –pored vertikalnog pećinskog zida - buk Borovi - naziv je dobio po istoimenom kraju, buk Taranina pošta – po triftarskom "poštaru", a zatim slede bukovi Varda, Ćelije i Mladički virovi koji obiluju pastrmkama, buk Gornji i Donji Vjernovića – ovi bukovi predstavljaju najveći pad sa obiljem talasa. Nakon tišine, mirni tok reke, nailaze bukovi Grab i Zelenac, ali sada smo već iskusni splavari i rutinski prelazimo kroz njh. Ubrzo nailazimo na veštačku branu kod Uzlupa, izgrađenu u vreme Austro-Ugarske vladavine. Iza brane ulećemo u tesnac i lučni buk Žanj, gde preporučujemo da se ubrza ritam veslanja. Nailazimo na poslednju seriju bukova pre sastanka sa Pivom: - buk ispod mlina Liječevina, buk Krsmanov kamen, buk Kadijin kamen, buk Šipčanica – atraktivno mesto za odmor, buk Papratišta, buk Čegrlo. Nadomak Šcepan polja nas dočekuju dva zadnja buka na Tari. Sastanak reke Pive sa rekom Tarom je na Šcepan polju, odakle one teku zajedno kao reka Drina.

Na ovom selu Tare se naplaćuje lokalna taksa od 5 evra po osobi za potrebe novoformiranog regionalnog parka.