Limski biatlon 2013

20.08.2013

6. Limski biatlon od Priboja do ušća Lima u Drinu je održan u subotu. Organizacija je opet bila odlična, vreme lepo. Mi smo krenuli od Rudog i spustili se niz Valine.

Nažalost, tokom regate smo videli da se krenulo sa pripremnim radovima oko izgradnje hidroelektrane Mrsovo koja bi trebalo da potopi baš taj deo oko Valina i nekoliko kilometara uzvodno, pa će se zbog proizvodnje struje umesto Lima koji je hiljadama godina tekao kroz dolinu i kanjon, taložiti mulj u planiranom akumulacionom jezeru. Nadajmo se da će se ipak odustati od te ideje.

 

FOTOGRAFIJE