Ljudski nemar na rekama u Srbiji

18.01.2014

Reke su ogledalo ljudskog nemara prema prirodi.