mojebrodarevo - youtube channel

15.01.2013

Youtube kanal sa velikim brojem video priloga posvećenim mogućoj izgradnji dveju hidroelektrana u kanjonu Lima i protivljenju dela lokalnog stanovništva toj izgradnji.

 

mojebrodarevo na youtube