Rafting Asocijacija Srbije

21.12.2018

Rafting Asocijacija Srbije (RAS) je dobila pozitivan odgovor i rešenje od Agencije za privredne registre i 21.12.2018. je zvanično registrovana. 

Sajt Rafting Asocijacije Srbije je www.raft.rs i na njemu će se nalaziti sve informacije vezano za ovu organizaciju. 

Sledeći IRF Euro Cup u raftingu u organizaciji RAS će se održati u Priboju na Limu od 12-14.aprila 2019.

SU Tifran je jedan od osnivača i članova RAS.