Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017

Nakon treninga u julu, održali smo i finalni deo priprema tima Vojne Akademije za međunarodno takmičenje u višeboju u Slovačkoj gde je rafting bio jedna od 6 disciplina. 

Treninzi su održavani na Adi kod Veslačkog Kluba Partizan i na Ibru na buku Grmčić. 

Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017
Vojna Akademija - pripreme za takmičenje u Slovačkoj - Sava, Ibar, septembar 2017