Gradac

Gradac je reka u zapadnoj Srbiji.

Bukovska reka koja izvire na Maljenu (Divčibare) i Zabava koja izvire na Povlenu, kod železničke stanice Lastra formiraju reku Suvaju

Suvaja je ponornica koju karakteriše suvo korito reke u letnjim mesecima. Veći deo toka Suvaje je usmeren je podzemnim putevima ka vrelu Kolovrat koje se nalazi nizvodno od Zelenaca, glavnog vrela.

Od Zelenaca nastaje Gradac, i tu reka dobija preko 3/4 vode. Gradac teče kroz klisuru pored železničke stanice Gradac (pruga Beograd-Bar je izgrađena duž klisure, a na reci je pet železničkih mostova), manastira Ćelije, erozivne brane koja je vrlo opasna prepreka, posebno na visokim vodostajima), brojnih manjih ustava i brana napravljenih od domaćina za potrebe zadržavanja vode u letnjim mesecima.

Gradac je plovan za kanue, kajake i manje raft čamce, ali je prolazak kroz Gradac vrlo naporan zbog brojnih prepreka, krivina, palog drveća i brane.

Za izlaz sa reke je dobar potok kod Deguričke pećine sa desne strane. 50 metara posle tog izlaza se nalazi vrlo opasna prelivna brana.

Klisura reke Gradac je zaštićena od države kao predeo izuzetnih odlika.

Ukupna dužina klisure je 22,7 kilometara, i u nju se računa njen gornji deo, reka Suvaja od sastavaka Bukovske reke i Zabave i njen donji deo od vrela do ulaska u grad Valjevo.

Gradac se u Valjevu uliva u reku Kolubaru.