Krivaja

Krivaja je reka u središnjoj Bosni. Nastaje spajanjem Bioštice i Stupčanice u gradu Olovu, a dugačka je oko 70 km i teče do Zavidovića gde se uliva u reku Bosnu.

U prolećnim mesecima je plovna za rafting, a u maju se tradicionalno od 2001. godine održava rafting regata u organizaciji Rafting kluba "Krivaja" iz Zavidovića, sa velikim brojem učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja.

Ranije se regata održavala u dve etape, od Olova do mosta za Vijaku i od mosta do Ribnice Dio, ali je kaasnije promenjeno pa se obično ide od Tople vode ispod mesta Soluna do kampa na ušću Dištice u Krivaju.

Krivaja je vrlo dinamična i zahtevna reka za rafting, sa velikim brojem bukova i kaskada. Vodostaji variraju, a samim tim i težina bukova za savlađivanje koja ide od WW2 do WW4. Preporučuje se samo iskusnim posadama koje su naviknute na sve opasnosti koje ovakva reka nosi.

Ljudi iz Rafting Kluba Krivaja su napravili mapu sa ucrtanim bukovima i njihovim nazivima :

Iznad Tople vode je Debin buk, potom kod restorana Krivaja i žičanog mosta su 2 buka, par kilometara dalje je Poganac, vrlo nezgodan po visokom vodostaju, buk koji za čas prevrne i čamce sa najuvežbanijim posadama. Nedaleko od Poganca je i Veliki Kamen. Posle sela Čuništa, nailazimo na Buk kod spomenika Ljiljan i odmah za njim Džemin buk. Reka nas potom vodi kroz Vezani Buk 1  i 2, a onda plovimo do mosta za Vijaku, ispod koga je i buk Vijaka. Krivaja nas vodi i na Čapljin Buk koji na niskim vodostajima u sekundi prevrne velike raft čamce, a potom teče kroz lepe šumovite predele oko Plaže i Careve Ćuprije preko suženja i vrlo atraktivnih bukova - Pijavice i Buka.

Kilometar ispod ova dva buka je kamp i ušće Dištice, ali Krivaja i ispod kampa ima nekoliko vrlo zanimljivih bukova : Likovnu Koloniju, Stipin Han 1 i 2 i Temelje.

 

VODOSTAJ KRIVAJE :

HS OLOVO (2017-64cm, 2018-53cm, 2019-91cm, 2023-108cm)

HS MAOCA (2017-33cm, 2019-154cm)