Bogićevica

Bogićevica je planina između Dečana i Plava, u Metohiji, Srbija. Najviši vrh planine ima 2.533 metra.

Planina je poznata po maršu jedinica Crnogorske vojske, u prvom balkanskom ratu novembra 1912. Prebacujući delove Istočnog odreda Crnogorske vojske u rejon Skadra, komandant odreda brigadir Janko Vukotić krenuo je sa Kolašinskom i Durmitorskom brigadom 12. novembra na izvršenje zadatka. Usled snežne vejavice planinu je savladala samo prethodnica, a glavnina se zadržala u šumi, gde je prenoćila izložena žestokoj hladnoći. Sutradan, pošto je prethodnica pristigla u pomoć, glavnina je prešla planinu.

Od 120 vojnika kojima je pružena lekarska pomoć, umrla su 82, a u smetovima je izgubljeno nekoliko topova i gotovo sva komora.