Buševa

Buševa je planina u zapadnom delu Severne Makedonije na severozapadnom obodu Pelagonije, severno od Kruševa. Sastavljena je od gnajsa i kristalastih škriljaca. Severne i istočne strane planine su joj pod bukovom šumom. Najviši vrhovi su Musica (1792 m) i Kozjak (1762 m).