Deli Jovan

Deli Jovan je planina na istoku Srbije, na otprilike 250 km od Beograda, a u blizini Negotina i Bora.
Planina se uglavnom proteže pravcem sever-jug. Pripada planinama karpatsko-balkanskog planinskog sistema, formiranog tokom alpske orogeneze. Planina je dugačka oko 19 kilometara i njene granice planine su od mesta Plavne na severu, do brda Tilva Njagra na jugu. Na planini vlada subkontinentalna klima.

Najviši vrh ove planine je Crni vrh (1.141 metar).