Dešat

Dešat je planina na granici između Severne Makedonije i Albanije. Na planini se izdvajaju vrhovi Mali i Veliki Krčin (2341 m) kao i Velivar. Najviši vrh planine je Velivar, i njegova visina iznosi 2375 metara. Među više vrhove spadaju i: Deli Senica i Suva Bara. Na planini se nalazi nekoliko manjih glacijalnih jezera. Dešat je prekriven šumama. Najbliži grad sa makedonske strane je Debar. Istočnim podnožjem, dolinom reke Radike, prolazi put Skoplje-Debar.