Dinara

Dinara je planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koja većim dijelom razdvaja Livanjsko polje od Sinjskog, te čini prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Najviši vrh je Troglav (1913 m), a vrh Sinjal (1831 m) najviša je tačka Dinare u Hrvatskoj. Na jugoistočnom dijelu planinski masiv Dinare prelazi u Kamešnicu. Na Dinari je i jama Nevidna voda, koja se smatra najdubljim speleološkim objektom u Bosni i Hercegovini.

U geografskim pojmovima planinski prostor od Slovenskih Alpa do Šarskih planina naziva se Dinaridi.