Dukat

Dukat je planina srednje visine u jugoistočnoj Srbiji, između izvorišnih krakova Dragovištice, koja pripada rečnom sistemu Strume u Bugarskoj. Ima oblik pljosnatog bila na oko 1.400 m nadmorske visine. Najviši vrh je Crnook sa 1.881 m. Sastavljena je od kristalastih škriljaca prve grupe i granita. Pripada Rodopskom planinskom sistemu. Bilo je golo i na njemu se nalaze kuće sela Dukata koje leži zapadnije. Planina je, bez obzira na turističku nerazvijenost, poznata kao stecišta planinara koji neretko dolaze u osvajanje vrha, kao i obilja flore i faune (borovnice, brusnice, maline, kupine).