Durmitor

Durmitor je jedna od najprostranijih, najviših i najlepših planina Crne gore i Balkanskog poluostrva. Nalazi se između kanjonskih dolina Pive, Tare, Komarnice i Sušice. Najveći deo planine izgradjen je od krečnjaka i dolomita debljine preko 2000 m, te ova planina obiluje različitim površinskim i podzemnim oblicima kraškog reljefa. Jama na Vjetrenim brdima sa dubinom od 775 metara (prema najnovijim podacima ASAK-a) je tipičan primer debljine krečnjačkih partija.
Centralni deo Durmitora predstavljen je glavnom planinskom masom, koja se diže do 2.523 m. To je Bobotov kuk, najviši vrh planine. Pored njega još desetak vrhova prelazi iznad 2000 m. Istočno od glavnog grebena Durmitora nalazi se prostrana Jezerska površ. Preko ove površi se za vreme ledenog doba prostirao 140 km2 prostran lednik. Zapadno od grebena je Pivska površ, poznata kao i Pivska planina. Površ se spušta ka reci Pivi, s tim što je na znatnom delu prosečena kanjonskom dolinom Komarnice, čiji se najdublji i najuži deo naziva Nevideo.
Klima Durmitora je različita u pojedinim njegovim delovima. Jezerska i Pivska površ dobijaju godišnje oko 1500 mm padavina i to mahom u vidu snega. Izvora ima dosta ali su male izdašnosti. Stalni rečni tokovi su Piva, Tara, Komarnica, Bukovica i Mlinski potok.
Posebna odlika Durmitora su njegova jezera, poznata u narodu kao gorske oči. Najveće je Crno jezero, zatim Zmijinje, Malo, Veliko Škrčko, Malo Škrčko, Pošćensko, Modro, Valovito, Vražje, Riblje. Crno jezero je svojevrsna birfukacija, jer daje vodu i Tari i Pivi.

Bogastvo Durmitora povećava bujan i raznovrstan biljni i životinjski svet. U kanjonskoj dolini reke Tare, na lokalitetu Crna poda, pojedina stabla dostižu visinu do 50 m, i starost od 400 godina. U nekim jezerima se sreće vodozemac Mrmoljak.
Izgrađen 1940. godine, most na Đurđrvića Tari, na putu Žabljak-Pljevlja, dugačak je 365 i visok 168 do 172 m. Ima pet lukova od kojih najveći ima raspon 116 m.

Nacionalnim parkom proglašen je 1952.godine, a 1977. UNESCO je reku Taru, koja je sastavni deo Nacionalnog parka,uvrstio u ekološke rezerve biosfere naše planete. Saobraćajno, privredno, kulturno i turističko središte Durmitora je Žabljak. Predstavlja najviše gradsko naselje u bivšoj Jugoslaviji.