Jablanica

Jablanica je planina u Severnoj Makedoniji, 14 km severozapadno od Ohridskog jezera i grada Struge, na granici sa Albanijom. Najviši vrh je Crni kamen (2.257 m), a ostali vrhovi su: Strižek (2.233 m), Čuma (2.125 m), Beličko bačilo (1.950 m), Tri šilka (1.644 m) i Rajca (1.234 m). Najvećim delom je sastavljena od kristalastih krečnjaka i škriljaca, a sporadično ima i serpentina. Glacijacijom su bili zahvaćeni njeni najviši vrhovi. U severnom delu dolina Lakvice, leve pritoke Crnog Drima, odvaja Jablanicu od planine Raduč (2.083 m). U južnom delu Jablanice nalazi se nisko sedlo Ćafa-san (931 m), koje je odvaja od Mokre gore na jugu. Na selu je državni granični prelaz za Albaniju. Istočnim padinama severnog dela Jablanice pružaju se oblasti struškog i debarskog Drimkola, a severozapadno od njih, većim delom u Albaniji, nalazi se makedonska etnička oblast Golo Brdo. Do planine može da se dođe preko sela Vevčani koje se nalazi u podnožju planine.