Lelija

Lelija je kraška planina smještena južno od Kalinovika, Bosna i Hercegovina. Dijelom pripada nacionalnom parku Sutjeska. Na jugoistoku se nadovezuje na Zelengoru.
Planina se sastoji od pet šiljatih vrhova, od kojih je najviši Velika Lelija sa 2.032 metara nadmorske visine.[1] Pored njega ostali značajni visovi su: Todor (1.949) i Saikov vrh (1.562)

Lelija ima tipičan visokoplaninski pejzaž. Prema sjeveru planinu karakterišu strmi odsijeci po 50 do 100 metara, koji su slični cirkovima. Površina planine prekrivena je vrtačama i prečagama. Ispod strmih litica i po vrtačama su sipari sastavljeni od lomljenog kamena, koji se odronjava. Na planini se nalaze jame i pećine. Na istoku se nalaze šume bukve, jele i bora