Maganik

Maganik je planina u Crnoj Gori, nalazi se u centralnom delu zemlje. Najviši vrh planine je Međeđi vrh, 2139 metara a prati ga Petrov vrh 2124 metara. Maganik je oivečen rekama Zetom, Moračom i Mrtvicom.