Mučanj

Mučanj je planina u jugozapadnom delu Srbije, koja se prostire istočno od planine Murtenice, sa juga je planina Javor i zapadno od grada Ivanjice. Planina je pored sela Katići.Najviša tačka planine je Jerinin grad, sa nadmorskom visinom od 1534 metara. Mučanj je prepoznatljiv i uočljiv sa magistralnog puta koji ide ispod planine, po svom kraškom obliku i stenama od kojih se sastoji Jerinin grad.
Mučanj je poznat i kao mesto iz kojeg izvire Veliki Rzav.