Osogovo

Osogovo ili Osogovska planina je planina između jugozapadne Bugarske i severoistočne Severne Makedonije. Planina je dugačka oko 110 km i oko 50 km široka. Najviši vrh planine je Ruen na 2251 m nadmorske visine, a jedan od poznatijih je i Carev vrh (Sultan Tepe), visok 2076 m. Osogovo je najsevernija i najviša planina iz grupe Osogovsko-Belasičkih planina.
Najbitniji gradovi u blizini planine su Ćustendil u severnoj Bugarskoj Kočani i Kriva Palanka u Severnoj Makedoniji.

Na planini se nalaze razne metalne rude. Takođe na planini je razvijen turizam preko cele godine.

Planina „Osogovo“, na makedonskoj strani ima dosta bukove šume, veoma je bogata lekovitim biljkama i gljivama, kao i borovnicom. Od životinja ima dosta divljih svinja i zečeva. Na 2000 metara nadmorske visine, na putu od rudnika „Sase“, ka Ruenu se nalazi „Hajdučka česma“.