Radočelo

Radočelo je planina u Srbiji, na levoj strani reke Ibra, oko 12 km zapadno od varošice Ušća. Planinski lanac pravca severoistok-jugozapad, izvijen je prema jugoistoku. Sa zapadne i severne strane planina je obuhvaćena dolinom reke Studenice, leve pritoke Ibra. Dolinama desnih pritoka Studenice i izvorišnih krakova Brvenice, leve pritoke Ibra raščlanjena je na dugačke i visoke kose i veća uzvišenja: Krivaču (1.643 m na severozapadu i Vrhove (1.533 m na jugozapadu. U jugozapadnom delu se sastoji od gornjekarbonskih škriljaca a u severnom delu od permskih peščara, a središnji delovi od peridotita i serpentina.

Pretežno je obrasla šumom, mestimično znatno proređenom. Postoji put koji vodi od Ušća do severistočne podgorine Radočela (do manastira Studenica).