Raduša

Raduša je planina u Bosni i Hercegovini.

Nalazi se između Vukovskog polja i doline rijeke Vrbas, a najviši vrh planine je Idovac na 1956 metara nadmorske visine. Raduša predstavlja prirodnu granicu između Hercegovine i Bosne.[1]

Granice planine Raduše čine Vukovsko polje na sjeverozapadu, Zahum prolaz (1224 m) i južno Rama bazen sa velikim umjetnim jezerom, planina Stožer (1758 m) na sjeverozapadu i prevoj Makljen (1123 m) na istoku. Prevoj Makljen je veza između doline rijeke Vrbas i doline rijeke Neretve.