Selečka planina

Selečka planina je planina u južnom delu Severne Makedonije na istočnom rubu Pelagonije. Građena je pretežno od kristalastih škriljaca, gnajsa i granita. Biljni pokrov je oskudan. Najviši vrh je Visoko 1432 m.