Visitor

Visitor je planina u jugoistočnom delu Crne Gore između Plavskogusinjske kotline na istoku i izvorišta rečice Zlorečice na zapadu. Planina se pruža pravcem jugozapad-severoistok i čini granicu između opština Andrijevica i Plav.

Najviši vrh je visok 2211 metara. Najviši vrhovi Visitora su građeni od trijskih krečnjaka, koji leže preko metamorfisanih škriljaca. U najnižem ledničkom cirku Visitora, čije dno se sastoji od zelenih škriljaca, nalazi se jezero, na apsolutnoj visini 1755 metara. Vodu gubi prema Murinskoj reci, kroz naslagane morenske bedeme. Uokvireno je četinarskom šumom i bujnim pašnjacima.