Plav - Berane

Lim

Plav-Murino je najuzbudljivija deonica za rafting na ovim prostorima.

Lim je miran samo na prvom kilometru do ušća desne pritoke Komarače. Odatle se nižu brojni bukovi : Mramor, Koljina stopa, Kameniti lug, Šoškića vir, Žute ploče...različitih klasa i težina (od II do V), zavisno od vodostaja.

Tok Lima nas vodi kroz brojne manje i veće bukove, između stena. otkinutog drveća, granja i nažalost - smeća. Posada treba da bude skoncentrisana, jer Lim surovo kažnjava i najmanje opuštanje i pomisao da je najopasnije prošlo.

Deo između Murine i Andrijevice je za nijansu lakši sa brojnim bukovima težine II-III, ali i tamo treba obratiti pažnju posebno pri visokim vodostajima.

Posle sela Ulotine ulazi se u kanjon kroz koji se ide par kilometara, a potom se ulazi u Andrijevicu gde se reka Zlorečica uliva u Lim.

 U dolini od Andrijevice do Berana, Lim je miran, korito reke je široko i često se račva u brojne rukavce.

Grad Berane je kraj prve etape Limske regate.


MAPA LIM - GORNJI TOK