Priboj - Rudo

Lim

Ova deonica je duga oko 30 km. Ide se od Priboja, i na tom potezu se nalazi nekoliko manjih i srednjih bukova težine II-III. Zatim Lim uplovljava u Republiku Srpsku, prolazi kroz Rudo i ulazi u kanjon, gde se nalaze bukovi Valine. Valine su jedan od najtežih i najopasnijih bukova na Limu. Njihova težina varira između III i IV zavisno od toga da li je puštena voda iz hidroelektrane Potpeć, a posle Valina, Lim se širi i uliva u Drinu.

U drugoj polovini avgusta se tradicionalno održava manifestacija Limski biatlon, u organizaciji lokalnih turističkih organizacija i klubova.