Radovan Luka - Brštanovica

Tara

Iz Radovan luke se mora krenuti malo ranije, zaploviti najkasnije oko 12h. (ako ne želite da, kao što se nama prvog puta dogodilo, splavarite Tarom po mrklom mraku).Nakon par omanjih bukova nailazimo na selo Tepča. Stari viseći žičani most je zapamćen u svetskoj kinematografiji. Na ovom mestu dubina kanjona prelazi 1200 m. Priroda nije bila štedljiva, te su ova mesta obrasla bujnim zelenilom, počev od borova pa sve do livada.Vrlo brzo stižemo do Tepačkih bukova koji su izuzetno atratktivni. Bajlovića Sige su nezaboravne i čudesne tvorevine prirode. Stene su obrasle mahovinom i ukrašene su vodenim trakama, kroz zelenilo voda navire sa svih strana i pada sa nekih 7-8 metara. Na vrhu se nalazi pećina u kojoj je podzemno jezero. Za ovo mesto valja izdvojiti 2-3 sata minimum. Na ušcu reke Sušice su moćni bukovi Gornji i Donji Nozdruć, buk Prodrta usov. Ubrzo dolazimo do slapova Jovičića siga i niz bukove posle dugih 50 km stižemo u kamp Brštanovicu.