Šta je rafting (splavarenje)?

Rafting

Rafting (engl. Rafting) na engleskom jeziku se može prevesti kao "splavarenje divljim vodama" u srpskom jeziku da bi se terminu splavarenje dodao elemenat nadmetanja, takmičenja. Splavarenje u srpskom jeziku se odnosi na transport drvene građe rekama Tarom , Drinom, Limom i drugim planinskim rekama iz ranijih vremena.

Rafting je sport koji se sastoji u nadmetanju timova u profesionalnim takmičarskim čamcima sa 4 do 6 članova, a takmiči se u 3 discipline: slalomu, sprintu i spustu. Praktikuje na rekama 3. klase (prema međunarodnoj klasifikaciji).

Svetska Rafting Federacija (IRF) je osnovana 1997. godine. Prvo svetsko prvenstvo u raftingu je održano 1998. godine.

Rezultati svih trka u raftingu pod okriljem IRF-a

Rafting u Srbiji je takmičarski sport od 2006. godine.