Ibar stare slike

12.02.2018

Ibarska klisura je vekovima bila težak i nesavladiv teren za sve vojske i karavane koji su tuda hteli da krenu.
Današnja Ibarska magistrala je jedan od glavnih pravaca koji povezuje sever i jug naše zemlje, a na fotografijama možemo videti kako je ovaj kraj izgledao 20-ih godina prošlog veka, kada su građeni put i pruga.