Drina

Drina nastaje spajanjem reka Pive i Tare na Šćepan Polju.

Na delu od Šćepan Polja do Bastasa (5 km) se nalazi veliki broj rafting kampova pa se obično vesla prvim kilometrima Drine kao nastavak raftinga Tarom. Iako nema većih bukova, pri višim vodostajima ili ako se pusti voda iz hidroelektrane Mratinje na Pivi, Drina ume da bude vrlo brza, moćna i opasna.

U gornjem toku u Drinu se ulivaju leve pritoke Sutjeska i Bistrica koje su interesantne za kajak i kanu. Ćehotina se uliva u Drinu u Foči, a na toj reci su održavana takmičenja u raftingu.

Između Goražda i Višegrada, na delu gde je akumulaciono jezero se u Drinu uliva Lim. Za vožnju kajakom ili kanuom su interesantne leva pritoka Prača i desna pritoka Crni Rzav koji se u Višegradu uliva u Drinu.

Nekada divlja reka, uvek bogata vodom, ukroćena je i pregrađena sa tri hidroelektrane (Višegrad, Perućac i Zvornik). Kanjon Drine je na delu između Višegrada i Perućca (52 km) među najdubljim na svetu sa dubinom između 700 i 1000 metara. Na tom delu Drine se nalazi akumulaciono jezero.

Danas se na Drini organizuje veliki broj turističkih manifestacija, poznatijih kao "Drinske regate", od kojih su najpoznatije i najmasovnije u Bajinoj Bašti i u Ljuboviji, na koje dođe i po 20000 posetilaca.

Drinska regata u Bajinoj Bašti je duga 23 km. Start je ispod brane Perućac, pauza u Bajinoj Bašti a cilj je Rogačica.

Drinska regata u Ljuboviji je duga 40 km. Start je u Rogačici, pauza na ušću Trešnjice a cilj je Ljubovija.

Ukupna dužina Drine je 346 kilometara.

deonica km težina sezona
Šćepan Polje - Foča 25 km II (III)  
Foča - Goražde 30 km I  
Perućac - Rogačica 23 km I Drinska regata (sredina jula)
Rogačica - Ljubovija 40 km I Drinska regata (sredina jula)