Baraka je stigla 15.12.2012.

Baraka je stigla 15.12.2012.
Baraka je stigla 15.12.2012.
Baraka je stigla 15.12.2012.
Baraka je stigla 15.12.2012.
Baraka je stigla 15.12.2012.
Baraka je stigla 15.12.2012.
Baraka je stigla 15.12.2012.
Baraka je stigla 15.12.2012.