Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021

Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021
Drina - Kup Srbije, Ibar - rafting sa studentima iz Novog Pazara 26.06.2021