Rzav 15-17.04.2017

Ista reka, a u 2 dana tako različita :
U subotu nizak vodostaj 60 gde je bilo viśe kupanja nego raftinga u lekovitom Rzavu (Rzav je lekovit zato što se u njega ulivaju termalne vode iz Visočke i Roške banje) ,
a u ponedeljak odličnih 100 na mernoj stanici u Kruščici i odličan spust dug 28 kilometara od Gureša do Arilja.

Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017
Rzav 15-17.04.2017