Baba (Pelister)

Baba je planina u jugozapadnom delu Severne Makedonije, koja se nalazi nekoliko kilometara od grada Bitolja. Često se naziva i Pelister, iako je to samo ime njenog najvećeg vrha. Po površini na kojoj se prostire (436 km²) ona je trinaesta, a po visini (Pelister, 2.601 m) treća planina u Severnoj Makedoniji. Godine 1948. zbog prirodnih lepota, istorijskog i naučnog značaja planine, jedan njen deo sa površinom od 12 500 hektara, je proglašen za "nacionalni park Pelister". Baba je mlada venačna planina. Po svom tektonskom položaju Baba pripada geotektonskoj celini Zapadno-makedonska zona. Planinski masiv Baba je najužniji deo Rodopskog planinskog sistema sa alpskim karakterom.