Babuna

Babuna je planina u Severonoj Makedoniji, severoistočno od Prilepa, između severnog dela Pelagonije i Veleške klisure. Najviši vrh je Kozjak 1.748 m, Pored njega visoki vrhovi su Mukos 1.445 m i Kadijica sa 1.422 m.