Čemerno

Čemerno je planina u jugozapadnoj Srbiji, na levoj strani Ibra, severno od Studenice. Pripada Dinaridima. To je planina srednje visine sa najvišim vrhom Smrdljuč (1579 m). Izdužena je u pravcu severozapad-jugoistok oko 18 km. Strane su raščlanjene pritokama Ibra i Studenice. Pokrivena je mešovitom šumom u kojoj su proplanci sa pašnjacima i stočarske kolibe. Na južnoj padini su razbijena naselja usamljenog tipa.