Galičica

Galičica je planina i nacionalni park u Severnoj Makedoniji. Jedan njen deo pripada Albaniji. Na makedonskom delu planine se nalazi istoimeni nacionalni park koji se prostire između dva makedonska najveća jezera: Ohridskog jezera i Prespanskog jezera. Ovaj nacionalni park se prostire na površini od 227 km².