Ivan planina

Ivan planina nalazi se na tromeđi općina Hadžići, Konjic i Kreševo u Bosni i Hercegovini. Dio je Dinarida, a predstavlja prirodnu granicu između srednje Bosne i sjeverne Hercegovine. Njen najviši vrh visok je 1534 m

Pruža se od sjeverozapada prema jugoistoku i predstavlja vododjelnicu između Jadranskog i Crnomorskog sliva. Sve rječice i potoci sa sjevernih obronaka Ivan planine dio su sliva rijeke Bosne, dok vode s južnih obronaka pripadaju slivu Neretve.

Planina je bogata jelom, smrekom, bukvom i drugim rastinjem.