Jadovnik

Jadovnik je planina u zapadnoj Srbiji, jugoistočno od Prijepolja, i 15 km zapadno od Sjenice. Dugačka je 12 km, sa najvišim vrhom Katunićem sa nadmorskom visinom od 1734 m. Središnji deo izgrađen je od trijaskih peščara i krečnjaka koji leže u dijabaz-rožnjačkom terenu, a jugoistočni od serpentina. Na širokom temenu planine su pašnjaci i livade, po kojima su rasute kuće sela Stranjana i stočarske pojate. Širi pojasevi šume pružaju se po strmijim stranama prema reci Mileševki i Uvcu. Duž jugozapadnog podnožja pored Lima, vodi asfaltni put Prijepolje-Bijelo Polje, od kojeg se duž severozapadnog podnožja odvaja put za Sjenicu i Novi Pazar.