Jakupica

Jakupica ili Mokra planina ili Mokrenska planina, je planina u centralnom delu Severne Makedonije zapadno od Velesa, južno od Skoplja. Leži između Skopske kotline na severu i Bitoljsko-prilepske na jugu, Porečke na zapadu i doline Vardara na istoku.
Njen najveći vrh je Solunska Glava ili Mokro (2540 metara nadmorske visine). U širem smislu Jakupica obuhvata ceo planinski masiv između Treske, Vardara i Babune. Ostali veći vrhovi su: Karadžica (2,473 m), Popovo Brdo (2,380 m), Oštro Brdo (2,365 m), Ubava (2,353 m), Oštari Vrh (2,275 m), Dautica (2,178 m) i Šiljegarnik (1.830 m).

Planinu presecaju brzi i strmi planinski potoci. Planina je lako dostupna iz glavnog grada Severne Makedonije - Skoplja kao i iz grada Velesa. Na planini se nalaze tragovi ledenog doba u obliku cirkova, valova i morena. Na planini se nalaze i dva glacijalna jezera. Šuma je na istočnoj i severnoj strani većinom iskrčena. Zapadnu stranu pokrivaju bukova i četinarska šuma. Travnata zona prostire se i na najviše delove planine. Od kraja maja do kraja oktobra stočari Povardarja napasaju stoku (uglavnom ovce). Jakupica u celini ima dobre uslove za razvoj planinarskog i lovnog turizma.