Korab

Korab je najviša planina u Severnoj Makedoniji i Albaniji, a ujedno je i granična planina između ove dve države. Ova planina je nastavak Šar planine.
Korab ima nekoliko vrhova sa preko 2.000 metara nadmorske visine. Najznačajniji su:

Veliki Korab (makedonski: Golem Korab ili Kobilino Pole, Albanski: Maja e Korabit ili Mali i Korabit ); po starim podacima 2.753 m, a po novijim 2.764 m.
Kepi Bar (2.595 m)
Mala Korabska Vrata (2.425 m; stariji podatak)
Kabaš (2.395 m)
Ciganski Premin (2.295 m)
Ploča (2.235 m)
Visoka Karpa (2.090 m).
Državna granica prelazi preko najvišeg vrha, Velikog Koraba.

Svake godine početkom septembra planinarski klub „Korab“ iz Skoplja organizuje Međunarodno penjanje na vrh.