Krstača

Krstača je planina u jugozapadnim delovima Srbije i u severnoj Crnoj Gori, preko koje prelazi državna granica između Srbije i Crne Gore. Planina je visoka 1758 metara nadmorske visine i time čini dominantan planinski masiv obložen kamenjem.