Kučaj

Kučaj je planina u istočnoj Srbiji između reka Resave, Zlotske reke i Crnog Timoka. Pripada grupi Karpatsko-balkanskih planina. Ima pravac pružanja severoistok-jugozapad na dužini od 40 km. Planina je pretežno izgrađena od škriljaca i krečnjaka. Na Kučaju se nalazi prostrana Brezovička površ sa brojnim kraškim uvalama (Igrište, Torovište, Velika i Mala Brezovica). Pored uvala sreću se i jame (Gaura Frnđefund) i neke od najpoznatijih pećina u Srbiji (Bogovinska, Zlotska, Prekonoška i Ravanička). Najviši vrh Kučaja je Velika Tresta - 1.284 m. Kučaj se sastoji od sledećih visova Koprivno brdo, Javorište i Malinik.