Lisac - Bunetina

Lisac i Bunetina se nalaze na severu Crne Gore, između Pljevalja i Žabljaka, na desnoj strani kanjona Tare. Najviši vrhovi su Bunetina (1838m) i Goli Lisac (1748m).