Maglić

Maglić je dinarska planina između Republike Srpske, BiH i Crne Gore. Nalazi se na tromeđi geografske obasti Bosne, Hercegovine i Stare Hercegovine. Maglić je ujedno i naziv najvišeg vrha u Republici Srpskoj i BiH istoimene planine.
Najviši vrh planine je Veliki Vitao (2.396 m), dok je vrh Maglić na 2.386 m nadmorske visine [1]. Po drugim izvorima, najviši vrh je Maglić sa 2.386 m[2] odnosno 2.388 m [1]. Planina se nalazi oko 20 km jugozapadno od Foče uz granicu BiH, Republika Srpska, i Crne Gore. Omeđena je rekom Sutjeskom na zapadu, planinom Volujak na jugozapadu, rekama Drinom i Pivom na severoistoku te planinom Bioč na jugoistoku.
Maglić je izgrađen od permskih stena, mezozojskih krečnjaka, dijabaza i malafira a vidljivi su i lednički tragovi. Obrastao je bukovom i crnogoričnom šumom. Gornja šumska granica je na oko 1.600, a iznad te visine je plato sa pašnjacima i brojnim grebenima i visovima. Najpoznatije visoravni su Vučevo (sa vrhom Crni Vrh), Rujevac, Sniježnica (Snježnica), Prijevor i Mratinjska Gora. Na Magliću se nalazi i Perućica, najveća prašuma u Evropi te veliki cirk Urdeni dolovi sa Trnovačkim jezerom na 1.517 m. Podnožje planine i sve padine su bogate vodom, sa brojnim izvorima od kojih je najizdašniji Carev Do koji nikad ne presušuje.