Majevica

Majevica je planina u sjeverno-istočnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se između Semberije, Posavine i tuzlanske kotline. Spada u niže planine, flišno-rudne Dinaride, sa dinarskim pravcem pružanja (sjeverozapad-jugoistok) u dužini od oko 60 km.

Najveći vrh je Stolice - 916 m, koji se nalazi 16 kilometara istočno od Tuzle. Ostala uzvišenja su niža od 900 m - Muzeljska kosa 898 m, Međednik 843 m, Okresanica 815 m.