Nidže

Nidže je planina u južnom delu Severne Makedonije. Preko planine prolazi granica između Severne Makedonije i Grčke. Planina je karakteristična po skoro netaknutoj prirodi: bogatim šumama bora, čistim rekama i pašnjacima na preko 2000 metara nadmorske visine. Po nastanku i geološkom sastavu slična je Jakupici i planini Baba. Najviši vrh je Kajmakčalan (2521 metar). Na njemu se nalazi mala crkva i grobnica srpskih vojnika koji su tu poginuli za vreme Prvog svetskog rata.
Do planine se može doći iz grada Bitolja i obližnjih sela, ostali pristupačniji putevi su sa grčke strane.